Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

Stowarzyszenia

Warto na początku wyjaśnić znaczenie terminu „organizacja pozarządowa” (czasami spotykamy się z nazwą „organizacja typu non profit”, „NGO”- od angielskiego nongovernmental organisation), gdyż stosowane nazewnictwo budzi jeszcze pewne wątpliwości.
Najprościej mówiąc, jeśli organizacja nie jest elementem formalnej struktury władzy państwowej lub samorządowej, w swoim działaniu nie jest nastawiona na osiąganie zysków, ale na działalność społeczną, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z NGO.
Organizacje tego typu są bardzo ważne, gdyż bez nich niemożliwym jest stworzenie społeczeństwa demokratycznego. Ponadto ich znaczenie dla społecznej i gospodarczej rzeczywistości stale wzrasta. Stwarzają ona ramy organizacyjne dla działań powodowanych odruchem serca oraz dla naszej aktywności obywatelskiej. W sytuacji, gdy możliwości uczestnictwa w sprawowaniu władzy przez mieszkańców i obywateli jest fikcją, działalność w organizacjach pozarządowych pozwala wpływać na rzeczywistość, kształtować ją i sprawować kontrolę.
Staramy się budować tzw. demokrację partycypacyjną lecz do tego trzeba chęci i zaangażowania obu stron. Liczymy na współpracę przy realizacji różnego rodzaju strategii, pomoc przy generowaniu kapitałów (finansowych i naturalnych). Naszym zamierzeniem jest wspierać istniejące już organizacje, ale równocześnie otworzyć się na te, które będą gwarantować większą atrakcyjność naszej gminy oraz wpływać na komfort życia jej mieszkańców.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy