Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Olga

Stowarzyszenia

Warto na początku wyjaśnić znaczenie terminu „organizacja pozarządowa” (czasami spotykamy się z nazwą „organizacja typu non profit”, „NGO”- od angielskiego nongovernmental organisation), gdyż stosowane nazewnictwo budzi jeszcze pewne wątpliwości.
Najprościej mówiąc, jeśli organizacja nie jest elementem formalnej struktury władzy państwowej lub samorządowej, w swoim działaniu nie jest nastawiona na osiąganie zysków, ale na działalność społeczną, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z NGO.
Organizacje tego typu są bardzo ważne, gdyż bez nich niemożliwym jest stworzenie społeczeństwa demokratycznego. Ponadto ich znaczenie dla społecznej i gospodarczej rzeczywistości stale wzrasta. Stwarzają ona ramy organizacyjne dla działań powodowanych odruchem serca oraz dla naszej aktywności obywatelskiej. W sytuacji, gdy możliwości uczestnictwa w sprawowaniu władzy przez mieszkańców i obywateli jest fikcją, działalność w organizacjach pozarządowych pozwala wpływać na rzeczywistość, kształtować ją i sprawować kontrolę.
Staramy się budować tzw. demokrację partycypacyjną lecz do tego trzeba chęci i zaangażowania obu stron. Liczymy na współpracę przy realizacji różnego rodzaju strategii, pomoc przy generowaniu kapitałów (finansowych i naturalnych). Naszym zamierzeniem jest wspierać istniejące już organizacje, ale równocześnie otworzyć się na te, które będą gwarantować większą atrakcyjność naszej gminy oraz wpływać na komfort życia jej mieszkańców.

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy