"Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach"

  • Drukuj

Projekt

"Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach"

mt_ignore

Zadanie realizowane przez Gminę Kluczewsko,
współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
zgodnie z podpisaną w dniu 09 listopada 2018r. umową pożyczki nr 1108/18 na kwotę 258 000,00zł.