"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

  • Drukuj

Projekt

"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

mt_ignore

Zadanie realizowane przez Gminę Kluczewsko,
współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
zgodnie z podpisaną w dniu 18 grudnia 2018r. umową pożyczki nr 1143/18 na kwotę 730 000,00zł.