Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Olga

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

b_150_100_16777215_00_images_banners_Termomoder_1.JPGGmina Kluczewsko złożyła projekt w ramach naboru nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach którego Gmina Kluczewsko pozyskała kwotę 4 349 705zł. Całość projektu to 5 117 300zł.

 

Cel projektu: Głęboka termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kluczewsko tj. Zespół Przedszkolno Szkolny w Komornikach, Zespół Przedszkolno Szkolny w Kluczewsku, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu.

Projekt zakłada:

 • ocieplenie stropodachu budynku
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie ścian piwnic przy gruncie
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • ocieplenie stropu poddasza nie użytkowego
 • wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej
 • wymianę instalacji grzewczej
 • wymianę istniejących opraw oświetleniowych, w tym świetlówek oraz opraw żarowych na energooszczędne
 • zamontowanie modułów paneli fotowoltaicznych
 • instalacja pompo ciepła powietrze - powietrze
 • Wymiana zużytych kotłów centralnego ogrzewania

Efekt projektu:

Zmniejszenie zużycia energii końcowej do 2019 roku 6315,65 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 834,59 ton równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 2 535 238,88 kWh/rok.

            „Obecny stan techniczny budynków oraz potrzeba racjonalizacji zużycia energii są głównymi przesłankami realizacji przedmiotowej inwestycji. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszą się warunki nauczania oraz znacznie obniżą koszty ogólne ponoszone przez szkoły. Zmiany wprowadzone dzięki inwestycji zmniejszą zapotrzebowanie  i zużycie energii cieplnej. Przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych przyczyni się do redukcji emisji CO do atmosfery czyli czystszego powietrza.mówi Rafał Pałka Wójt Gminy Kluczewsko.

mt_ignore

Termomoder Termomoder Termomoder  

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy