„Cyfrowa szkoła”

  • Drukuj

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła"

 

Gmina Kluczewsko zawarła w dniu 10 lipca 2012r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej „Cyfrowa szkoła” Szkoła Podstawowa w Kluczewsku zakwalifikowała się do programu jako jedna z 16 szkół w województwie świętokrzyskim i jedyna z powiatu włoszczowskiego. Uzyskała w ten sposób możliwość unowocześnienia bazy technologicznej. Zakupiono i zainstalowano tablicę interaktywną , uruchomiono sieć WIFI na terenie całego obiektu szkoły, zakupiono 33 laptopy do wykorzystania przez uczniów na lekcjach. Dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach programu Cyfrowa Szkoła” będzie można zwiększać ilość zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wszystkie urządzenia od razu wzbudziły zachwyt i zainteresowanie wśród uczniów, którzy rozpoczęli już zajęcia w „cyfrowej klasie”. Dzieci chętnie korzystają z nowinek technologicznych, uzupełniając swoja wiedzę. Nauczyciel ma możliwość zachęcenia uczniów do nauki, wyzwolenia w nich kreatywności i umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń. Tablica interaktywna pozwala nadać lekcji bardziej atrakcyjny charakter. Umożliwia wykorzystanie wszelkich dostępnym opcji – istnieje możliwość pisania, przerabiania tekstu, odsłuchiwania nagrań, a także  interaktywnego korzystania ze stron www, czy też używania cyfrowego podręcznika. Oczywiście, nie można całkowicie odejść od czytania i pisania, niemniej jednak należy korzystać z nowych możliwości.

W  ramach Rządowego programu 402 szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży.