Zawiadomienie

  • Drukuj

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kluczewsko zawiadamia, iż uchwałą Nr XV/51/2020 i uchwałą Nr XV/52/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04.12.2020r. zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu.ZAWIADOMIENIA O WYMIARZE OPŁATY BĘDĄ DOSTARCZONE PRZEZ SOŁTYSÓW LUB WYSŁANE POCZTĄ NA PRZEŁOMIE LUTY-MARZEC 2021R.

Terminy dokonania opłaty: 

do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada 2021r.

oraz nr KONTA BANKOWEGO 90 8525 0002 0030 0300 0013 0180 nie ulegają
zmianie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w biurze KUZG 
lub pod nr tel. 44 781 42 28 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala XV512020.pdf)uchwala XV512020.pdf211 kB
Pobierz plik (uchwala XV522020.pdf)uchwala XV522020.pdf168 kB