„Zielona szkoła” dla uczniów z terenu gminy Kluczewsko

  • Drukuj

2p.jpg1p.jpgW dniu 30 sierpnia br. Gmina Kluczewsko podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, było to uwieńczeniem złożonego Projektu „Zielona szkoła” dla uczniów z terenu gminy Kluczewsko” w ramach działania "Inne działania ochrony środowiska - edukacja ekologiczna", priorytet: Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu. Typ zadania: „Zielone szkoły” dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego.


Dzięki projektowi grupa 50 uczniów z naszych szkół wyjedzie na pięciodniowy pobyt w ramach „zielonej szkoły” w malownicze tereny województwa świętokrzyskiego.
Uczestnicy „zielonej szkoły” pogłębią wiadomości o tematyce przyrodniczej regionu, będą poznawać teren pod względem geograficznym i przyrodniczym, pogłębią świadomość życia w czystym środowisku i wyrabiania nawyku  dbania o nie, a także propagować  ideę ekorozwoju we wszystkich sferach życia. Uczestnicy będą wyrabiać samodzielność zaradności życiowej, dyscypliny oraz umiejętności współżycia w  grupie.
Podczas wyjazdu uczniowie między innymi zwiedzą: Sandomierz, Bałtów, Święty Krzyż, Ptasi Azyl w Ostrowie, Jaskinia Raj, Dąb Bartek i inne.
Koszt całkowity zadania „Zielona szkoła” to kwota 33 000,00zł a Gmina Kluczewsko pozyskała dofinansowanie w wysokości 21 752,00zł
Projekt realizowany będzie  w terminie 25-29 września 2017r.

b_150_100_16777215_00_images_1.jpg