Dzisiaj jest: 16 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Albina, Zdzisław

„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

mt_ignore 

b_150_100_16777215_00_images_2018_RozKom.jpgW trakcie uroczystości na Wojewódzkich Dożynkach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas przekazał Rafałowi Pałce Wójtowi Gminy Kluczewsko umowę na dofinansowanie projektu "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko".

 

Celem projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się u 183 uczniów w tym:

-        w Szkole Podstawowej w Dobromierzu (95 uczniów),

-        w Szkole Podstawowej w Kluczewsku (63 uczniów)

-        w Szkole podstawowej w Komornikach (25 uczniów),

oraz uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.  Prowadzone będą  z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) oraz e-Podręczników. Nauczyciele nabędą umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK w procesie nauczania przez 25 nauczycieli w:

-        Szkole Podstawowej w Dobromierzu (13 nauczycieli),

-        Szkole Podstawowej w Kluczewsku (8 nauczycieli),

-        Szkole Podstawowej w Komornikach (4 nauczycieli)

Zajęć pozalekcyjnych będzie 1190 godzin. Przedmioty w ramach których odbywać się będą zajęcia to:  j. angielski, j. polski, matematyka, informatyka, biologia, przyroda.

Kwota projektu realizowanego przez Gminę Kluczewsko to  616 897,88 zł. z czego zakup sprzętu do projektu wyniesie 233 400,00 zł.

Projekt jest realizowany od 01.09.2018r.  do 30.06.2020r.

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy