Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Olga

„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

mt_ignore 

b_150_100_16777215_00_images_2018_RozKom.jpgW trakcie uroczystości na Wojewódzkich Dożynkach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas przekazał Rafałowi Pałce Wójtowi Gminy Kluczewsko umowę na dofinansowanie projektu "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko".

 

Celem projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się u 183 uczniów w tym:

-        w Szkole Podstawowej w Dobromierzu (95 uczniów),

-        w Szkole Podstawowej w Kluczewsku (63 uczniów)

-        w Szkole podstawowej w Komornikach (25 uczniów),

oraz uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.  Prowadzone będą  z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) oraz e-Podręczników. Nauczyciele nabędą umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK w procesie nauczania przez 25 nauczycieli w:

-        Szkole Podstawowej w Dobromierzu (13 nauczycieli),

-        Szkole Podstawowej w Kluczewsku (8 nauczycieli),

-        Szkole Podstawowej w Komornikach (4 nauczycieli)

Zajęć pozalekcyjnych będzie 1190 godzin. Przedmioty w ramach których odbywać się będą zajęcia to:  j. angielski, j. polski, matematyka, informatyka, biologia, przyroda.

Kwota projektu realizowanego przez Gminę Kluczewsko to  616 897,88 zł. z czego zakup sprzętu do projektu wyniesie 233 400,00 zł.

Projekt jest realizowany od 01.09.2018r.  do 30.06.2020r.

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy